სამეცნიერო საინფორმაციო ასოციაცია "ასა"

სიახლეები

  • მოსაზრებები საქართველოში სასმელი წყლის მიწოდების შესახებ საქართველოში სასმელი წყლის მიწოდების შესახებმ ო ს ა ზ რ ე ბ ა ნ ისაქართველოში დასახლებული პუნქტების სასმელი წყლით მომარაგებას ახორციელებს 14 კომპანია, რომელთაგანაც მხოლოდ 8 კომპანიაა ლიცენზირებული. ლიცენზირებულ კომპანიებში გვხვდება ისეთი ძლიერი კომპანია როგორიცაა შ.პ.ს. „ჯორჯიან უოთერ & ფაუერი“ და მასთან ერთად ისეთი მცირე კომპანია როგორიცაა შ.პ.ს. „ქობულეთის სოფლის წყალი“.2008 წელს განხორციელებულ პროექტში "საზოგადოებრივი აზრის ჩართვა ადგილობრივი თვითმმართვების გადაწყვეტილებებში" არ იყო დაგეგმილი საინფორმაციო გამოცემითი საქმიანობის განხორციელება გარდა მცირე ბუკლეტისა და ტაბელ–კალენდარის. მიუხედავად ამისა პროექტის აქტუალობიდან გამომდინარე მის შესახებ საკმაოდ ყურადღებიანი აღმოჩნდა ადგილობრივი, რეგიონული, ცენტრალური მასმედია                                        
    Posted Feb 10, 2016, 11:33 AM by ASA ასა
  • დადგენილება დადგენილება„ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატის მიერ გაწეული მომსახურების კომერციული ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებწყარო: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
    Posted Feb 10, 2016, 11:32 AM by ASA ასა
  • შეთანხმება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ სიახლეებიქუთაისში მომუშავე ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ 1. იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო–საინფორმაციო ასოციაცია ზაზა ხელაძე2. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი ნოდარ ჯიქია3. საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა იმერეთის წარმომადგენლობა პაატა კლდიაშვილი 4. "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"ქუთაისის რეგიონული ოფისითეონა გოგიშვილი - ჩხიკვაძე2013 წლის 14 მარტს გააფორმა შეთანხმება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ საქართველოს პარლამენტის წევრთან, ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტათან ბატონ გუბაზ სანიკიძესთან
    Posted Feb 10, 2016, 11:31 AM by ASA ასა
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

წყალმომარაგეობის შესახებ


YouTube Video


Zaza 's profile on LinkedInპროექტები

Showing posts 1 - 4 of 4. View more »