მოსაზრებები საქართველოში სასმელი წყლის მიწოდების შესახებ

posted Feb 10, 2016, 11:33 AM by ASA ასა

საქართველოში სასმელი წყლის მიწოდების შესახებ

          

საქართველოში დასახლებული პუნქტების სასმელი წყლით მომარაგებას ახორციელებს 14 კომპანია, რომელთაგანაც მხოლოდ 8 კომპანიაა ლიცენზირებული. ლიცენზირებულ კომპანიებში გვხვდება ისეთი ძლიერი კომპანია როგორიცაა შ.პ.ს. „ჯორჯიან უოთერ & ფაუერი“ და მასთან ერთად ისეთი მცირე კომპანია როგორიცაა შ.პ.ს. „ქობულეთის სოფლის წყალი“.

2008 წელს განხორციელებულ პროექტში "საზოგადოებრივი აზრის ჩართვა ადგილობრივი თვითმმართვების გადაწყვეტილებებში" არ იყო დაგეგმილი საინფორმაციო გამოცემითი საქმიანობის განხორციელება გარდა მცირე ბუკლეტისა და ტაბელ–კალენდარის. მიუხედავად ამისა პროექტის აქტუალობიდან გამომდინარე მის შესახებ საკმაოდ ყურადღებიანი აღმოჩნდა ადგილობრივი, რეგიონული, ცენტრალური მასმედია                                        
Comments