წყლის გადასახადში არსებული უზუსტობების მოაგვარება

posted May 24, 2020, 2:39 PM by ASA ასა
2011 წლის ოქტომბერში საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის მომხმარებლებს წყლის გადასახადი გაუორმაგა. ამ ცვლილების შეასახებ მათ მხოლოდ მაშინ შეიტყვეს, როდესაც მომდევნო თვის წყლის გადასახდი მიიღეს.
ამავდროულად, ქუთაისის წყლის სადისტრიბუციო კომპანიამ მოქალაქეებს ყოველთვიურ გადასახადთთან ერთად ახალი წყალმზომების საფასური – 100 ლარი დაუმატა, რომლის გადახდაც ორ წელიწადზე იყო გადანაწილებული. ეს გადასახადი ყველა მომხმარებელს დაერიცხა, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი წყალმზომების ერთი მესამედი „ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ“ უფასოდ დაამონტაჟა.
ამ ცვლილების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებისა და მათი შეშფოთების გასაფანტად ქუთაისში დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ „ახალმა სამოქალაქო აზროვნებამ +“ (NCT+) ორთვიანი ადვოკატირების პროექტი განახორციელა. მათ მოამზადეს სატელევიზიო და რადიო გადაცემები, რომელიც მოქალაქეებს წყლის საკითხთან დაკავშირებით ამომწურავ ინფორმაციას აწვდიდა, ადგილობრივ მედიაშიგამოაქვეყნეს სტატიები, შექმნეს ცხელ
ი ხაზი, გაავრცელეს საინფორმაციო ბროშურები და ჩაატარეს ინდივიდუალური კონსულტაციები.

2012 წლის აპრილში „ახალი სამოქალაქო აზროვნება +“ წყალმომარაგების და გადასახადების პრობლემებთან დაკავშირებული კვლევის შედეგებს ქუთაისში ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებს და საზოგადოებას აცნობს/ASA+ presents its findings about water supply and billing problems in Kutaisi to local officials and the public in April 2012.

ორგანიზაციამ გამოააშკარავა რიგი პრობლემებისა, რომელიც სასმელი წყლის დაბალ ხარისხს, გაუმართავ წყალმზომებს, წყლის შეზღუდულ მარაგს და ქვითრების დუბლიკაციას ეხებოდა. 2012 წლის აპრილში „ახალმა სამოქალაქო აზროვნებამ +“ მოაწყო შეხვედრა, სადაც კველვის შედეგები მოსახლეობას, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ამ პრობლემებზე პასუხისმგებელ ორგანოს – საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას გააცნო. ამ აქტივობების შედეგად, ქუთაისის წყლის სადისტრიბუციო კომპანიამ წყალმზომების დამატებითი გადასახადი წყლის გადასახადის ქვითრებიდან ამოიღო.
„ახალი სამოქალაქო აზროვნება +“ ახლაც აგრძელებს მუშაობას, რათა მო-აგვაროს გადასახადთან დაკავშირებული შეუსაბამობები და ცხელი ხაზის მეშვეობით კონსულტაციები გაუწიოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც ახალი გადასახადი შეეხო.
EWMI G-PAC-მა „ახალი სამოქალაქო აზროვნების +“ პროექტი „იმოქმედე ახლა“ გრანტის (ANG) ფარგლებში დააფინანსა. 2012 წლის სექტემბრიდან „იმოქმედე ახლა“ საგრანტო პროგრამა “ღია საგრანტო პროგრამით “შეიცვალა.

Comments