კონტაქტები

იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო ასოციაცია ”ასა”

მისამართი: ქუთაისი, წერეთლის ქუჩა 71,

ტელ: +995 574 01 78 22

ორგანიზაციის თავმჯდომარე: ზაზა ხელაძე,

ელ-ფოსტა: zaza@asa.org.ge

ვებ გვერდი: http://asa.org.ge