სიახლეები


მოსაზრებები საქართველოში სასმელი წყლის მიწოდების შესახებ

posted Feb 10, 2016, 11:33 AM by ASA ასა

საქართველოში სასმელი წყლის მიწოდების შესახებ

          

საქართველოში დასახლებული პუნქტების სასმელი წყლით მომარაგებას ახორციელებს 14 კომპანია, რომელთაგანაც მხოლოდ 8 კომპანიაა ლიცენზირებული. ლიცენზირებულ კომპანიებში გვხვდება ისეთი ძლიერი კომპანია როგორიცაა შ.პ.ს. „ჯორჯიან უოთერ & ფაუერი“ და მასთან ერთად ისეთი მცირე კომპანია როგორიცაა შ.პ.ს. „ქობულეთის სოფლის წყალი“.

2008 წელს განხორციელებულ პროექტში "საზოგადოებრივი აზრის ჩართვა ადგილობრივი თვითმმართვების გადაწყვეტილებებში" არ იყო დაგეგმილი საინფორმაციო გამოცემითი საქმიანობის განხორციელება გარდა მცირე ბუკლეტისა და ტაბელ–კალენდარის. მიუხედავად ამისა პროექტის აქტუალობიდან გამომდინარე მის შესახებ საკმაოდ ყურადღებიანი აღმოჩნდა ადგილობრივი, რეგიონული, ცენტრალური მასმედია                                        

დადგენილება

posted Feb 10, 2016, 11:32 AM by ASA ასა

დადგენილება
„ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატის მიერ გაწეული მომსახურების კომერციული 
ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ
წყარო: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

შეთანხმება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ

posted Feb 10, 2016, 11:31 AM by ASA ასა

სიახლეები
ქუთაისში მომუშავე ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ 
1. იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო–საინფორმაციო ასოციაცია ზაზა ხელაძე
2. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი ნოდარ ჯიქია
3. საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა იმერეთის წარმომადგენლობა პაატა კლდიაშვილი 
4. "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება"ქუთაისის რეგიონული ოფისითეონა გოგიშვილი - ჩხიკვაძე
2013 წლის 14 მარტს გააფორმა შეთანხმება ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ საქართველოს პარლამენტის წევრთან, ქუთაისის მაჟორიტარ დეპუტათან ბატონ გუბაზ სანიკიძესთან

1-3 of 3